STR POS Online เป็นระบบขายหน้าร้าน สามารถทำงานได้ทั้ง Online และ Offline ได้ในเวลาเดียวกัน โดยไม่ต้องกังวลปัญหาอินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ประกอบด้วย ระบบหน้าร้านออนไลน์ ระบบหลังร้านออนไลน์ ระบบถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ฯลฯ