บริการ TOT DLearn เป็นระบบบริหารจัดการการเรียนรู้แบบออนไลน์ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบดิจิทัล มีเครื่องมือและส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับผู้สอน ผู้เรียน และผู้ดูแลระบบอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ผู้เรียนและผู้สอน สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้ทันที (Virtual Face to Face classroom) ด้วยเทคโนโลยี VDO Conference, Live Chat, Whiteboard, Poll ซึ่งสามารถเลือกได้ทั้งแบบ Private Classroom หรือ Multi-Classroom more apps | login