มัลแวร์ เป็นชื่อเรียกโดยรวมของระบบคอมพิวเตอร์ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งทำลายระบบ
ผุ้ใช้งานควรทราบลักษณะและการทำงานของมัลแวร์ในทุกรูปแบบ เพื่อป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ของคุณเสียหาย

ขอบคุณเนื้อหาจากเว็บไซต์: www.skysoft.co.th

More NEWS