CloudApps

ตั้งค่าการใช้อุปกรณ์ไอทีที่อยู่ใกล้ตัว ให้ปลอดภัยมากขึ้น ป้องกันเหตุอาชญากรรมทางไอทีและอินเทอร์เน็ต

ปัจจุบันการใช้เทคโนโลยีไอทีต่างๆในชีวิตประจำวันป็นสิ่งสำคัญไปแล้ว และในการเข้าถึงข้อมูลสามารถทำได้หลายวิธีอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อข้อมูลผู้ใช้งาน เรามีคำแนะนำในการใช้ไอทีให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น..ที่นี่เลย

ที่มา: itday
ขอบคุณเนื้อหาจากเว็บไซต์: http://www.itday.in.th

More NEWS