CloudApps

ทีโอที ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้าน การตลาดร่วมกับธนาคารกสิกรไทย (KBank) จัดสัมมนา "K-SME e-Solutions 2012" ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซนทาราแกรนด์ (เซ็นทรัลลาดพร้าว)

การจัดสัมนามีเป้าหมายสำคัญในการประชาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มลูกค้า SMEs ที่มีแนวโน้มจะขยายกิจการ ในรูปแบบของ Online Marketing โดยในงานนี้ บริการ CloudApps powered by TOT ได้เข้าร่วมออกบูธ แนะนำบริการให้แก่ลูกค้า SMEs ที่มาร่วมงานด้วย

More events