CloudApps

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ SaaS

SaaS หรือ Software as a Service คือ บริการที่ผู้ให้บริการจัดเตรียมซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ สำหรับให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ สามารถเข้ามาใช้งานบริการ หรือซอฟต์แวร์นั้นๆ ได้โดยตรงจากเว็บบราวเซอร์ โดยผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ หรือติดตั้งระบบใดเพิ่มเติมอีก ซึ่ง SaaS มีการคิดค่าบริการแบบรายเดือนที่มีการใช้งานตามจริง ทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ หรือค่าติดตั้งและบำรุงรักษาระบบอีกต่อไป

More articles